X

KVKK Ticari Elektronik İleti Onayı

KİŞİSEL VERİLERE VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE DAİR AÇIK ONAY

www.kusturclub.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Aydınlatma Metni”, “Gizlilik Politikası” , ‘’Çerez Politikası’’ ve “KUŞTUR A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası”nda belirtilen amaçlarla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin işbu bilgilendirme metni ile tarafıma yapıldığını, metni okuyup anladığımı ve aşağıdaki gibi alınan beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.
 
 
 
GİRİŞ
 
Reklam amaçlı gönderilen elektronik iletilerde alıcıdan onay alınması gerekmektedir. Bu bağlamda ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Söz konusu husus “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”’te de açıkça düzenlenmiştir.
 
Söz konusu onay; her türlü elektronik iletişim aracıyla veya yazılı olarak fiziki ortamda alınabilir. Onayda esas olan ticari elektronik ileti alıcısının, ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanının varlığı, elektronik iletişim adresi ve ad-soyadının bulunmasıdır.
 
Alıcıdan alınan onay, KUŞTUR A.Ş.’ nin mal ve hizmetlerini pazarlamak, tanıtmak, işletmesini tanıtmak, tanınırlığını sağlamak, kutlama, temenni ve tebrik vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim adreslerine gönderilen tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır.

  1. AÇIK RIZA METNİ

 
6698 sayılı Kişisel   Verilerin   Korunması   Kanunu'na   uygun   olarak   KUŞTUR A.Ş.   tarafından, işbu metin, internet siteleriniz, üyelik kayıtları, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya hesaplarınız, organizatörleriniz, tedarikçileriniz, iş ortaklarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde KUŞTUR A.Ş. tarafından veya KUŞTUR A.Ş. ’nin hissedar olduğu başkaca şirketlerce, faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, program/hizmet ortağı kuruluşlarla, aracı hizmet sağlayıcılarla, sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook, instagram ve diğer), yurtiçi / yurtdışı kuruluşları, kanunen yükümlü olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına bu suretle işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.
 
 
 
 
 
Ayrıca, tarafıma Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kampanya, kutlama, temenni amacıyla, Şirketiniz KUŞTUR A.Ş. tarafından veya KUŞTUR A.Ş. ’nin hissedar olduğu başkaca şirketlerce, tarafıma e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.
 
 
 
Vermiş olduğunuz bu onay ihtiyari ve kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle şirketimizden elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz.
 
 

  1. VERİ SAHİBİ’NİN ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ALMA KONUSUNDAKİ OLUMLU VEYA OLUMSUZ TERCİHLERİNİ NASIL DEĞİŞTİREBİLECEKLERİ

 
KUŞTUR A.Ş. tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman da info@kusturclub.com mail adresine mail atarak değiştirebilirsiniz.
 
Ayrıca bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler aracılığı ile söz konusu ticari iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine talebiniz KUŞTUR A.Ş. tarafında yerine getirilecektir.