X

Yönetim Kurulu Özgeçmiş

ADI SOYADI : Av.DAVUT SELÇUKİ

ÖZGEÇMİŞ;
Davut SELÇUKİ , 1925 doğumlu olup evli ve iki çocuk  babasıdır. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra ,  Aydın Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık, çeşitli şirket, banka ve derneklerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Avukat Davut SELÇUKİ, Kuştur Kuşadası Turizm End.A.Ş.’ nin kuruluşundan başlayarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak üst düzey görevlerde bulunmuş olup halen bu  Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

ADI SOYADI : ÖZMETİN KAVASOĞLU

ÖZGEÇMİŞ;
Özmetin KAVASOĞLU1939 Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.  Bursa Ticaret Lisesinden mezun olmuştur. Bursa’nın ilk sanayicilerinden olan  Özmetin  Kavasoğlu  Bursa Çimento A.Ş.’ nin kuruluşunda bulunmuş ve  yıllarca Yönetim  Kurulu üyeliği yapmıştır. 1990 yıllarda turizme atılan Özmetin KAVASOĞLU’nun  Kuştur Tatil Köyünün bugünlere gelmesinde büyük katkısı olmuştur. Halen  Kuştur  Kuşadası Turizm  End. A.Ş’.nde  Yönetim Kurulu 2.Başkanı ve Murahhas Üye olarak görev yapmaya devam etmektedir.

ADI SOYADI : E.TÜNAY KAVASOĞLU

ÖZGEÇMİŞ;
E.Tünay KAVASOĞLU, 1943 Bursa doğumlu olup, evli ve iki  çocuk   annesidir. Bursa Kız Lisesinden mezun olmuştur. 1990’lı yıllarda Kuştur Tatil Köyünde  Turizm İşletmeciliğine başlamıştır. Tatil Köyü’nün yenileme ve    modernizasyon aşamalarında büyük emeği olan E. Tünay KAVASOĞLU halen Kuştur Tatil Köyü’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam  etmektedir.


ADI SOYADI : NECATİ GELMEZ

ÖZGEÇMİŞ;
Necati GELMEZ, 1953 Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Bursa Ticaret Lisesi ve fark derslerini vererek Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini, şimdiki adı Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünde tamamlamıştır. Yedek subay olarak yaptığı askerlik görevi sonrası ailesinin de ortak olduğu Bursa Çimento Fabrikası’nda çalışırken Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.’de yüksek lisans yapmıştır.
Daha sonra, aynı Şirket’te Personel şefliği yaparken, dışarıdan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş ve avukatlık stajını müteakip 2000 yılına kadar ’’serbest avukat’’ olarak çalışmıştır.
Bundan sonraki çalışma yaşamını, kariyerine ve ilgi alanına daha uygun gördüğü, çoğunluğu halka açık ve ortağı olduğu şirketlerde denetleme kurulu ve yönetim kurulu üyesi olarak sürdürmektedir.
Halen Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ( Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komiteleri Üyesi ), Bursa Beton Sanayii A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Tespiti ve Yönetim Komitesi Başkanı ) olarak görev yapmaktadır.